1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Merilin Kolk
  2. Lovina

Bakgrunn

Min interesse for klær handler om å observere hvordan sanselige opplevelser henger sammen med det personlige og om hvordan plagg opptrer som tegn som kommuniserer og uttrykker noe gjennom bæreren. Jeg utforsker temaer som identitet, tilhørighet og virkelighetsoppfatning og arbeidet mitt blir til gjennom idéer, følelser og observasjoner av mennesket i det gjeldende tid og rom. Prosessen kan begynne med en følelse, som utvikler seg gjennom tallrike kollasjer, før det blir til et plagg. For meg handler mote om å la hvert plagg fortelle sin egen historie, samtidig som bæreren kan manipulere dette narrativet.


Prosjektbeskrivelse

Bachelorprosjektet mitt undersøker seksualisert fremstilling av kvinnekroppen ved å dekke den til. Kolleksjonen forsøker å formidle hvem den tildekkede kvinnen er i dag. Jeg spør hvorvidt det å dekke til kvinnekroppen også kan styrke den feminine seksualitet. Kan det føles frigjørende og tilføre kvinner verdighet og sensualitet? Prosjektet utforsker i tillegg om tildekkingen også kan bli en form for objektivisering av kroppen.


    Kontaktinformasjon

  1. merilin.kolk@gmail.com