1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Mari Jæger
  2. The tactile design studio in a contemporary clothing industry

Bio

Mitt premiss for å designe er å skape for individet, i motsetning til å jobbe med den standardiserte representasjon av kroppen. Jeg ønsker å jobbe globalt med en lokal kropp og undersøker nye arbeidsmetoder som kan gjøre det internasjonale individet tilgjengelig for meg som lokal håndverker.


Bakgrunn

Prosjektet fokuserer på samspillet mellom klærne og individet. Materialet som objekt formes til klær i møtet med kroppen. Uten kroppen er tekstilet flatt og uten materialer er kroppen naken. Som klesdesigner fokuserer jeg på de hverdagslige og miljømessige forholdene materialet må tilpasse seg, både visuelt og funksjonelt. Som klestekniker fokuserer man på rommet mellom kroppen og materialet, det intime rommet skjult fra omverden. Fra mitt perspektiv skapes dette rommet som en reaksjon på møtet mellom design og håndverk. Her jobber jeg med å finne mulige møtepunkter for å kartlegge hvilken handling som påvirker hva. Ved å vektlegge komponentene i designprosessen, med fokus på ny teknologi og samspill med håndverket, ønsker jeg å muliggjøre en form for myndiggjøring av produksjonen i møte med individet.


Prosjektbeskrivelse

Kleskolleksjonen er bygget opp av komponenter fra designteknikerens eget arkiv. Alt fra mønster, tekstiler og knapper er hentet fra et allerede eksisterende lager av materialer. Kolleksjonen representerer prototyper som skal kunne justeres til den individuelle kundens kropp. Jeg ser for meg at informasjonen om brukerne hentes gjennom ny kommunikasjonsteknologi, slik som 3D-skanning eller andre lignende metoder som kan måle kurvene på individets kropp i dens kontekst.


Dette prosjektet undersøker hvordan en håndverkers tradisjonsbaserte kompetanse og arbeidsmønster kan utnytte seg av den teknologiske utviklingen for å tilgjengeliggjøre tilpasning av klær på et kommersielt marked. Jeg mener at avtrykket kroppen gir på innsiden av plagget har direkte påvirkning på hvordan den visuelle oppfatningen formgir utsiden. Dette speiler håndverkerens rolle i selve designprosessen.

    Kontaktinformasjon

  1. mari.jaeger@gmail.com
  2. cargocollective.com/marijaeger