1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon
  1. Katarina Caspersen
  2. A room with a view – om masseturisme og utilgjengelighet

Bio

Tegning i bok eller på store vegger. Historiefortelling, teater, diorama, sanselighet, taktilitet, å tenke med hendene, å se på menneskelig adferd og alt det rare vi fyller tiden vår med.


Jeg jobber med illustrasjon, scenografi og romlig design.


Bakgrunn

«The Pyramids of Egypt are as banal and familiar as the face of a Cornflakes packet.» Det har den skotske forfatteren Daniel Kalder uttalt, og til dels er jeg enig med han. Selv om jeg ikke har vært inne i en pyramide, har jeg et mentalt bilde av hvordan det ser ut inne i en. Om jeg skulle ønske å dra dit selv forventer jeg å få slippe inn, til tross for at denne hellige bygningen ikke skulle huse de levende og i hvert fall ikke skuelystne turister. Arbeidet mitt handler om masseturisme og utilgjengelighet. Jeg har undersøkt voyeurisme, trangen til å eie en bit av en attraksjon og måten vi forholder oss til andre kulturer enn vår egen.


Jeg ønsker å undersøke hva som skjer med oss når vi får tildelt identiteten «turist». I en politisk verden der innvandringsfiendtlige stemmer er på fremmarsj reiser vi likevel mer enn noen gang. Gjør reisingen at vi blir mer tolerante overfor andre?


Prosjektbeskrivelse

Jeg har jobbet med åpne og lett tilgjengelige direktestrømminger av webkameraer fra hele verden.


Filmene blir projisert på en installasjon i rommet. Installasjonen er laget av hvite pappesker som er stablet oppå hverandre i høyden. Slik blir filmene en slags arkitektonisk attraksjon i rommet, som besøkende kan gå rundt og betrakte fra alle kriker og kroker. De rektangulære pappeskene simulerer fotografiets utsnitt av virkeligheten når projektorene lyser på dem. Bildet blir fordelt på de ulike boksene og små historier lages av levende bilder fra virkeligheten.


Jeg ønsker å sette fokus på vår egen egosentriske lyst som er knyttet til det å oppleve andre steder. Med attraksjonen min kan du oppleve mange kjente reisemål. Noen av destinasjonene er lette å kjenne igjen, mens andre kanskje er fra en uoppdaget perle fra et ukjent sted i verden.

Sosiale medier

@caskas


    Kontaktinformasjon

  1. katarina.caspersen@gmail.com
  2. www.katarina-caspersen.com