1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign
  1. Benjamin Valand
  2. Compact.

Bakgrunn

Temaet for dette prosjektet er «compact living». For meg er det av stor interesse å bruke minst mulig plass i en bolig. Alt fra stue og soverom skal kunne designes så kompakt som mulig, uten at det går på bekostning av livskvaliteten og de ulike funksjonene som finnes i et rom, slik som matlaging, oppbevaring og hygiene. Som student har jeg en relasjon til temaet – selv prøver jeg å utnytte mest mulig plass i hybelen min, slik at jeg kan bo kompakt, men fortsatt komfortabelt. Bachelorprosjektet mitt baserer seg på dette.


Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har fokus på temaet «compact living». Jeg har derfor designet en hybel til meg selv, etter mine egne ønsker og behov som en student ved KHiO. Fokuset ved prosjektet er å vise hvordan det er mulig å designe og bo i sin egen svært kompakte hybel, uten at det går på bekostning av livskvalitet.


    Kontaktinformasjon

  1. benjamin.valand@khio.no
  2. benjaminvaland.com