1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Karianne Caspara Haag.
  2. Fasadespill og andre selvpåførte problemer

Bakgrunn

Mozart. Opera. FIGAROS BRYLLUP. 1786/2018. Maktmisbruk. Forkledning. Konstellasjon. Distraksjon. Relasjon. Kjønn. Påkledning. Autentisitet. Diskriminering. Misnøye. Ryktespredning. Komplott. Sjarme. Kunstighet. Hevn. Tvil. Integritet. Misforståelse. Kløkt. Hierarki. Skyld. Tyranni. Omsorg. Passivitet. Handlekraft. Motsetning. Naivitet. Ufeilbarlighet. Kontroll. Privilegium. Resignasjon. Avkledning. Lediggang. Frustrasjon. Avledning. Ærlighet. Karisma. Beundring. Utkledning. Lærdom. Fellesskap. Spekulasjon. Lojalitet. Selvstendighet. Anklage. Mistillit. Avsløring. Anger. Unnskyldning. Velvilje. Raushet. Tilgivelse. Forsoning. Rettferdighet. Håp. Framtid.


Prosjektbeskrivelse

I bachelorprosjektet mitt har jeg utformet kostymer til Figaros bryllup, en komisk opera med alvorlige undertoner. Det hele har vært et samarbeid med masterstudiet på Operahøgskolen og forestillingen ble framført på Den Norske Opera & Ballett i mars i år. Min del av avgangsutstillingen er en videreutvikling av dette prosjektet. Operaen er fra 1786. Tematikken er dagsaktuell.


    Kontaktinformasjon

  1. kariannecaspara@gmail.com
  2. kariannecaspara.com