1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign
  1. Line Sjøbakk
  2. //

Bakgrunn

Som designer og interiørarkitekt er jeg opptatt av å utfordre persepsjoner og oppfordre til diskusjon rundt normer i samfunnet. Det er fascinerende hva en kan oppdage ved å observere helt hverdagslige objekter og hendelser fra et annet perspektiv. Som katalysator i denne oppdagelsesferden benytter jeg meg ofte av alternative materialvalg.Hvis materialene får rom til å kommunisere, kan de effektivt starte dialog uten å holde fast ved en fasit eller en korrigert løsning. Den taktile verdien som ligger i materialbruken kan påvirke hvordan vi oppfatter, forholder oss til og interagerer med objektene og rommene vi omgir oss med.Prosjektbeskrivelse

Gjennom bachelorprosjektet mitt jakter jeg på fleksibilitet i møbler. Det handler om å dykke ned i den kreative prosessen for å se om jeg kan komme opp med en ny vinkling på hvordan vi forholder oss til møbelet. Materialutforskning og formvalg danser sammen og danner nye spørsmål i hvert stadium av utforskningen. Sammen ønsker jeg at de skal kunne gi grobunn for refleksjon rundt normer vi mennesker ikke nødvendigvis tenker over i det daglige, men som likevel påvirker relasjonen vår til omgivelsene våre.


    Kontaktinformasjon

  1. line.sjobakk@gmail.com
  2. www.linsjo.com