1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon
  1. Pati Passero
  2. Transformasjoner; fastlife — still life

Bio

Jeg er formgiver, trykker, designer og samler. Forholdet mellom ulike uttrykk, metoder og materialer interesserer meg, likeledes forholdet mellom originaler og kopier.


Når jeg har gjort ferdig en trykksak hender det at jeg jobber videre på prøvetrykkene. Samtalen mellom materialet og meg fortsetter kontinuerlig og utvikles videre til nye arbeider.


Bakgrunn

I dette prosjektet har jeg jobbet utifra min egen strek, oftest som tusjtegninger på servietter. Jeg undersøker hvordan tegningen oppleves når jeg bruker forskjellige verktøy. Samtidig klipper jeg også inn annet visuelt materiale som jeg har samlet og komponerer dette inn i arbeidene mine. Dette er en eklektisk samling av billedmateriale som originalt befinner seg på tvers av sosialt opphav og verdi. Kombinert med mine egne tegninger danner dette kollasjer, som jeg bearbeider videre med ulike trykkteknikker.


Prosjektbeskrivelse

I én kollasj har jeg i tillegg til å bruke min egen strek, jobbet videre med Finn Iunkers utgivelse Tre Fortellinger; Willhelm de Koonings maleri Untitled IX, som ble brukt som forsidebilde på brosjyren til Nasjonalmuseets utstilling Rastløse Gester; og emballasjen til en sjokoladeeske fra Schiphol flyplass.


Kollasjene mine kan ses på som en badstue med en forsamling mennesker som ikke kjenner hverandre. Alle sliter like mye med varmen, enten de er bankdirektører, lærere eller uteliggere. Men de sitter der i et samspill hvor fraværet av sosioøkonomiske markører gjør det vanskelig å plassere dem i et sosiologisk hierarki. De blir mer likestilte enn hvis de hadde vært i sin vanlige kontekst. Og kanskje kommer de godt overens, selv om det bare varer så lenge de er i badstuen.


    Kontaktinformasjon

  1. pati.passero@gmail.com