1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon
  1. Synne Amanda Salvesen
  2. Body wisdom

Bio

Jeg ser på meg selv som en allsidig formgiver, som gjør både grafisk design, illustrasjon, bevegelig bilde og diverse andre saker. Tegning og illustrasjon er likevel det jeg identifiserer meg mest med, siden det er dette jeg har holdt på med lengst.


Bakgrunn

Ideen til prosjektet kom da jeg så gjennom barnetegningene mine og fant flere tegninger av en torso. Torsoen var, nærmere bestemt, en naken kvinnekropp uten armer, ben og hode. Da jeg var barn gikk jeg i flere år på et tegne- og malekurs hos en lokal kunstner i Sandefjord, hvor jeg lærte tradisjonelle tegnemetoder. Der lærte jeg blant annet å tegne ved å observere objekter som denne torso-statuen. Én av tegningen av torsoen liknet mer på en skapning med øyne og smil enn en avstumpet kvinnekropp. Dette inspirerte ideen om å lage en karakter ut av torsoen.


Tittelen på prosjektet er tatt fra en bok jeg snublet over på biblioteket: Body Wisdom – the use and training of the human body av Arthur Lessac. I boken finner man mye klokt om hvordan man kan forstå sin egen kropp ut ifra sine egne premisser, ikke ut i fra standarder som er skapt av samfunnet. Målet i boka er å bli en fri kropp.


Prosjektbeskrivelse

Funnet av barnetegningen og boka resulterte i en animasjon hvor den besjelte torsoen rømmer fra tegnesalen og lærer å bevege seg ved hjelp av boken Body Wisdom. Torsoen illustrerer kapitlene og utfører kroppsøvelser fra boka, på sine premisser. Overskriftene til de ulike delene av animasjonen er hentet direkte fra kapitlene i boka.


Animasjonen er tegnet for hånd, bilde for bilde. Jeg har holdt det enkelt med kun én pensel og sort blekk på kalképapir. Siden har jeg satt det sammen i programmet After Effects og lagt til lyd i Premiere. Lyden står i stil med de enkle tegningene og all lyd er laget med en Casio SA-75. Det finnes ingen dialog i filmen. Overskriftene, lydene og kroppsspråket driver narrativet, slik som i en stumfilm.


Masterprosjektet mitt er et illustrasjonsprosjekt som handler om tegning, bevegelse, karakterutvikling og narrativ, men det er også et konseptuelt prosjekt om blikk på kropp.

Sosiale medier

@freethetorso

    Kontaktinformasjon

  1. synneas@gmail.com
  2. synne.tumblr.com