1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign
  1. Fredrik Bull
  2. Mind matter - a shamanistic approach to design proses

Bio

Min bakgrunn er fra arkitektur. Gjennom årene med studier har jeg interessert meg for situasjoner og teknikker som ofte er utradisjonelle, eller som brukes utradisjonelt. Mitt virke er ofte intuisjonsbasert og prosessen ser jeg på som en oppdagelsesreise mot et ukjent mål.


Bakgrunn

Jeg har en idé om at vi som designere har et potensiale vi ikke har kontroll over, noe som ligger i det underbevisste. Hva skjer hvis vi fasiliteter en metode for å generere form umiddelbart, rett fra underbevisstheten? En metode der vi kan skape en intuitiv form som vi så kan inkorporere videre i en designprosess? I masteroppgaven min ønsker jeg å utforske hva som skjer dersom man, uten en umiddelbar plan, psykisk og fysisk søker å finne en intuitiv idé.


Prosjektbeskrivelse

Jeg ønsker å utforske dette gjennom trening i sjamanistiske trommereiser til åndeverdenen. Det jeg ser i åndeverdenen er ulike rom og opplevelser som jeg høster inntrykk fra. Hammeren som jeg bruker til trommen vil jeg også bruke i fysiske interaksjoner med materialer. Ideen er at jeg, ved å meditere over synene fra reisene mens jeg jobber fysisk, vil skape objekter som er manifestasjoner av disse opplevelsene. På denne måten opparbeider jeg meg et bibliotek av psykiske og fysiske materialer, som til sammen vil vise resultatet av den opparbeidede prosessen. Ønsket mitt er at sluttresultatet vil utvikle meg som designer, samtidig som det utvikler formspråket mitt. Jeg vil også bruke denne prosessen videre i virket mitt som et verktøy for å generere inspirasjon og for å utvikle meg selv som menneske og som formgiver.


Sosiale medier

@fredrik_bull


    Kontaktinformasjon

  1. post@fredrikbullworks.no
  2. instagram.com/fredrik_bull