1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign
  1. Helene Øyen Holde
  2. Tid passerer forbi

Bio

Som designer brenner jeg for å utfordre hva design er og kan være, fordi design er menneskeskapt og vi er i kontinuerlig endring. Mine tidligere prosjekter har vært knyttet opp mot bevegelse og det faller meg derfor naturlig å ta opp igjen dette temaet i masterprosjektet mitt.

Bakgrunn

Den medfødte fascinasjonen min for bevegelse gjorde at jeg begynte å gå i en alder av seks måneder. Jeg holdt meg fast og tygde rundt på møblene. Det var min første forsmak på designverdenen. Dette raske fremskrittet gjorde at jeg allerede hadde et stort forsprang på den biologiske klokka som sier når de fleste lærer å gå. Jeg hadde rett og slett ikke tid til å vente med å utforske verden.


Tid er bevegelse i rom. Slik er bevegelse en subjektiv oppfattelse av tid, slik som når tiden oppleves å gå for fort eller for sakte. Prosjektet mitt tar for seg hva design kan gjøre i forhold til tid og hva som skal til for at oppfattelsen vår av tidens hastighet justeres. Tid er, som design, menneskeskapt. Måten vi har bestemt hvordan et samfunn skal forholde seg til samme tid er i alle fall det. Klokken påvirker ikke vår subjektive oppfattelse av tid, men den skaper et organisert samfunn med mye uro i sjelen. Derfor føler jeg det er viktig med mer kunnskap rundt temaet.


Prosjektbeskrivelse

For meg handler design om opplevelse og opplevelse er subjektivt. Derfor må jeg ta utgangspunkt i at det finnes en felles tilknytning til tid, men at oppfattelsen av denne vil være forskjellig for alle. Den fysiske opplevelsen og den mentale oppfattelsen vil påvirke utfallet ulikt. For å forstå for hvordan oppfattelsen av tid oppleves for det enkelte individet, har jeg testet fysiske opplevelser og samlet inn data for den mentale oppfattelsen av tid. Så har jeg jobbet med å knytte dette opp mot design. Å bruke klokken som verktøy gir oss en viss forståelse for når tiden oppfattes som treg eller rask, selv når utgangspunktet er likt. Når vi fokuserer på klokken og ser etter hvor mye klokken er til enhver tid, virker det som om tiden går veldig sakte. Jo mer vi fokuserer på tiden, jo mer opplever vi den.


Sosiale medier

@heleneholde

    Kontaktinformasjon

  1. helene_holde@hotmail.com
  2. www.heleneholde.com