1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Camilla Reinfjell
  2. Forandringens drakt

Bio

I et tverrfaglig og stedsspesifikt prosjekt undersøker Camilla Reinfjell rom som kommunikasjon, kostyme som premiss og performance som muliggjøring av rommet.


Bakgrunn

Jeg er interessert i arbeidsplassen, eller rommet jeg arbeider i, som utgangspunkt for min egen designpraksis. Som en forlengelse av rommet finnes ytre elementer, som lys eller fraværet av lys, lyd og temperatur. Disse påvirker opplevelsen av rommet. Det gjør også mennesker som beveger seg forbi, gjennom, i eller rundt rommet. Ved å bruke tid på dette, og dokumentere de ulike elementene i et rom, vil jeg undersøke hva rommet kan bety for et arbeid. Hvordan kan elementene drive et arbeid fremover, og hvordan kan det kanskje også forme det?


Prosjektbeskrivelse

a) hva


I et prosessorientert arbeid, bestående av stedsspesifikke undersøkelser, intervjuer, samtaler og tverrfaglige samarbeid, undersøker jeg metode og hva en designpraksis kan være.


b) hvordan


I gangen mellom rektoratet og tegnesalen har jeg i en periode på syv uker brukt rommet som arbeidsplass. Jeg dokumenterer stedet og undersøker hvordan lyset beveger seg, hvordan lyd oppstår og hvilke muligheter som finnes i rommet. Prosjektet presenteres i en arbeidsbok, tre forestillinger, utstilling og formidling.


c) hvorfor


I hvilken tradisjon et prosjekt befinner seg i kan være avgjørende for hvordan prosjektet leses eller oppleves. For meg var det ikke en opplagt tradisjon eller kontekst å tre inn i da jeg startet arbeidet med masteroppgaven. Det ble derfor naturlig å undersøke hva en arbeidspraksis kan være, for så å la denne undersøkelsen forme et prosjekt.


Sosiale medier

@camillareinfjell

    Kontaktinformasjon

  1. camilla.reinfjell@gmail.com
  2. instagram.com/camillareinfjell