1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Mari Hovengen
  2. Origo

Bio

Jeg er en norsk klesdesigner med bakgrunn fra innkjøp, produksjon og design innen den kommersielle klesindustrien. I praksisen min jobber jeg med en blanding av konstruksjon og drapering på kropp og jeg liker å utforske ulike teknikker og materialsammensetninger.

Bakgrunn

Dette masterprosjektet utforsker matematiske fenomener og prosesser i naturen, som verktøy og inspirasjon i en designpraksis. Jeg har lenge vært interessert i naturvitenskap og hvilke prosesser og regler som ligger bak mønstre og former i naturen. Jeg er fascinert av hvordan naturen lar seg beskrive av matematiske regler, samtidig som den viser mangfold og variasjon. Gjennom masterstudiet har jeg studert og utforsket matematiske fenomener og prosesser i naturen teoretisk, for så å overføre konseptene til klesdesign. I dette masterprosjektet har jeg utforsket det matematiske fenomenet Fibonaccirekken, en tallrekke med en tilhørende matematisk formel. Formelen skaper en logaritmisk spiral, som man kan finne igjen i vekstprosesser hos mange planter og dyr i naturen.


Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet utforsker jeg Fibonacci-spiralen som matematisk formel, som en form i konstruksjon og som en spiral handling rundt kroppen.


Menneskekroppen er en akse som vi dekker med klær. Fra skuldre til armer, midje, hofter, knær og ankler. Dette er punkter som definerer kroppens form. Spiralen er en form som beveger seg i en utvidende eller strammende bue rundt et punkt eller en akse. Spiralen kan bevege seg bort fra aksen, vokse og skape økning i volum, eller den kan bevege seg inn mot aksen, minske og stramme inn. Den kan være fast og stram eller i bevegelse. Menneskekroppen er origo, sentrum av spiralens koordinatsystem.


Tematikken i oppgaven utforsker en avseksualisering av kvinner i dagens samfunn. Spiralen dekker hele kroppen med klær og beveger seg inn mot kroppen for å stramme inn og vise form eller den beveger seg ut fra kroppen for å skape dynamikk og bevegelse.


Sosiale medier

@marihoveng

    Kontaktinformasjon

  1. mari.hovengen@gmail.com
  2. instagram.com/marihoveng