1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon
  1. Alexander Slotten
  2. Calvinoland

Bio

Jeg er en formgiver og historieforteller fra Bergen, med en mangfoldig praksis som inkluderer skulptur, performance, illustrasjon, kostyme, film, foto og tegning.


Bakgrunn

Mennesket er «the toolmaking narrator of myths». Vi har alltid brukt fortellinger som et verktøy for å forstå verden, strukturere vår eksistens og kjenne oss selv. Fortellingen har vært vårt fremste verktøy i møte med en kompleks og uforståelig verden.


Jeg synes derfor det er interessant å se nærmere på måten vi formidler fortellinger i dag. Verden blir stadig mer kompleks og uforståelig. Gamle systemer og strukturer vi har brukt for å forholde oss til den forvitrer. Kanskje er fortellingen viktigere nå enn noen gang.


Objektet for denne undersøkelsen er den kjente italienske fabulisten Italo Calvino (1923-1985). Calvinos fortellinger balanserer mellom melankoli og humor, realisme og fantasi.


Da Calvino var på min alder samlet han sammen italienske folkeeventyr, analyserte deres komponenter og gjenfortalte dem. Jeg har gjort det samme.Prosjektbeskrivelse

Jeg har i løpet av denne prosessen tatt for meg forskjellige fortellerteknikker som samtidsdans, masker, dataspill, bildebok, plakat, film, podcast og lydbok.Prosjektet har en introspektiv side, hvor jeg ser på hva nytt og ureduserbart som oppstår i møtet mellom Calvino og meg. Jeg har jobbet intuitivt, raskt og automatisk i et forsøk på å låse opp arketypene som jeg mener ligger gjemt i vår felles underbevissthet.


Jeg håper dette prosjektet vil vekke nysgjerrighet og lede deg til å utforske de mer ukjente tidlige arbeidene til Italo Calvino, samtidig som det kan gjøre deg oppmerksom på fortellingens unike rolle og funksjon.    Kontaktinformasjon

  1. slotten.alexander@gmail.com
  2. slottens.tumblr.com