1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Øyvind Ruud
  2. Kommunikasjon, merkevareutvikling og kreativ ledelse.

Bio

Øyvind Ruud jobber med strategi og merkevarebygging gjennom kreativ ledelse og konseptutvikling. Ved Central Saint Martins i London studerte han markedsføring rettet mot luksusmarkedet og han har gjennom studiene ved Kunsthøgskolen fokusert arbeidet sitt på visuell kommunikasjon og merkevareutvikling.


Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet mitt var ønsket om å lage en faglig relevant oppgave som baserte teori og metode på erfaringer og refleksjoner rundt gjennomføringen av et prosjekt. Ett av hovedkriteriene for oppgaven var å rette seg mot en etablert bransje i Norge, slik at prosjektet ville bli sett og vurdert i en profesjonell kontekst. Kommunikasjonsbransjen ble et naturlig utgangspunkt, da prosjektet fokuserer på merkevarebygging av norske merkevarer. Gjennom dialog med etablerte kommunikasjonsbyråer falt valget på en lansering av et livsstilsbasert merke, med en langsiktig strategi om å etablere dette i et internasjonalt marked. Samarbeid og utveksling av kunnskap var et annet hovedelement som var viktig for utviklingen av oppgaven og det ble også en av suksessfaktorene for prosjektet.


Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar for seg utviklingen og lansering av et nytt livsstilsmerke. Konseptet bygger på et interdisiplinært designkontor som tar utgangspunkt i konstant form og varierende kontekst for å utvikle prosjekter med kunstneriske uttrykk og kommersiell verdi. Produktet som ble utviklet i dette prosjektet var en kleskolleksjon. Kolleksjonsarkitekturen danner rammeverk for ulike retninger, som både definerer livsstil og garderobe. Produktutvalget danner en konstant form som tilrettelegger produksjon og kundeforhold som baserer seg på forutsigbarhet. Med en langsiktig strategi blir mennesker, budskap og presentasjonsformer kontekstuelle elementer som kan utforskes og settes sammen i stadig nye forbindelser etterhvert som prosjektet utvikler seg. Med et sammensatt team på over førti personer presenterte O—F—C, Office for Form and Contexture, sin første visning under Oslo Runway i februar 2018.


o-f-c.eu


Sosiale medier

@oyvindruud / @ofc___eu

    Kontaktinformasjon

  1. contact@oyvindruud.com
  2. oyvindruud.com