1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign
  1. Eline K. Dragesund
  2. Melancholia

Bakgrunn

I bachelorprosjektet mitt formidler jeg en historie om de store følelsene og de indre dramaene vi alle opplever i løpet av livet. Det handler om de mentale paradoksene som utspiller seg i bevisstheten til de fleste mennesker på kryss og tvers av tid og sted, fortalt gjennom klær. Reisen fra det tunge og smertefulle introspektive plan til den lette, opphøyde og ekstroverte tilstanden. Lengselen etter en dypere mening med tilværelsen i en stressende og tilsynelatende overfladisk verden.Prosjektbeskrivelse

Jeg forsøker å komme frem til et fortellende uttrykk gjennom ulike teknikker for tekstilbearbeiding, patinering og komposisjon av materialer. Jeg bruker utelukkende organiske materialer og fokuserer på kontraster. Jeg arbeider med det gjenkjennelige som konsept, i form av elementer i klær man kan kjenne igjen rent historisk og som kan passe inn i hverdagen i dag. Jeg jobber også med de visuelle assosiasjonene rundt forestillinger om emosjoner som er felles for de fleste mennesker i samfunnet gjennom historien.


    Kontaktinformasjon

  1. eline.dragesund@gmail.com
  2. elinedragesund.com